JUGOSLAVIJA: Poglavlje 1980–1991

You are currently viewing JUGOSLAVIJA: Poglavlje 1980–1991

Pre gotovo deset godina Helsinški odbor je u okviru osmišljavanja i koncipiranja projekta “Yu-historia” okupio grupu autora iz svih zemalja – naslednica Jugoslavije u nastojanju da se fenomen državne zajednice prouči što svestranije i sveobuhvatnije. Tumačenja i uvidi autora, u prvom redu istoričara, ali i relevantnih poznavalaca drugih naučnih oblasti, predstavljeni i u ovoj knjizi, pokazuju slojevitost i kompleksnost društva i države koja je trajala 70 godina, probleme s kojima se suočavala, kao i razloge i odgovornost za njen brutalni raspad.

I ova knjiga, kao i prerhodna iz istog projekta, “Jugoslavija u istorijskoj perspektivi”, postaje sada deo bogatog fundusa knjiga i publikacija domaćih i stranih autora o zemlji koja je sa političke karte nestala pre 30 godina, ali još uvek intrigira.