Evropski raziskovalni inštitut za strateške študije ERISS je bil ustanovljen z namenom, da z interdisciplinarnim znanstvenim pristopom k regionalnim, mednarodnim in globalnim vprašanjem mednarodnih odnosov prispeva k njihovi celoviti študiji, interpretaciji in napovedovanju.

Dejavnosti Inštituta bodo potekale z raziskovalno-analitičnimi, izobraževalnimi, založniškimi in svetovalnimi  dejavnostmi.

Raziskovalna pozornost Inštituta bo usmerjena na vsa pomembna področja družbenega življenja in sobivanja ter na teme trajnostnega razvoja in varstva okolja.

Skupina priznanih strokovnjakov, raziskovalcev in univerzitetnih profesorjev ter novinarjev in medijskih analitikov z dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami, tako na regionalni kot mednarodni ravni, je porok za kakovostno, pravočasno in uspešno reševanje zgoraj omenjenih vprašanj.