Živimo v globalni družbi, ki s seboj nosi kompleksne probleme, ki zahtevajo temeljito analizo ter kreativne rešitve. S hitrejšimi spremembami, ki so nujno potrebne za uspešno prilagajnje globalnim trendom so hitrejše tudi informacije, kar vpliva na njihovo kvaliteto.

Naša naloga pri ERISS je, zagotoviti učinkovito, interdisiplinarno in pa predvsem objektivno obravnavanje preteklih in sedanjih  ter prepoznavanje bodočih izzivov, na temelju objektivnih dejstev in ob upoštevanju vseh faktorjev, ki vplivajo na uspešnost implementacije dolgoročnih rešitev.

work-5382501_1920.jpg

Širok nabor naših strokovnjakov in strokovnih sodelavcev s področja politologije, ekonomije, prava, ekologije, informatike, energetike, varnosti, obramboslovja, sociologije in drugih znanosti omogoča vsestransko pristopanje k reševanju zastavljenega problema in lažjemu prepoznavanju obetavnih idej, ki pospešujejo zdrav in uravnotežen ekonomski razvoj, ohranjajo mir in prispevajo k ustvarjanju vsesplošne družbene blaginje na temelju evropskih civilizacijskih vrednot.

Poleg analitičnih in svetovalnih dejavnosti, je del naše agende tudi pospeševanje obveščenosti tako akademskih kot širših družbenih krogov, ki skupaj z nami aktivno sodelujejo  v izbolševanju  tega sveta.

V sklopu inštituta v sodelovanju z evropskimi univerzami in drugimi znanstvenimi institucijami potekajo okrogle mize, mladinski forumi, znanstvene konference in izobraževalni tečaji, na straneh inštituta pa lahko preko člankov in kolumn vstopate v razmišljanja priznanih strokovnjakov, izdajate ali kupujete znanstevna gradiva, ali pa samo sledite razvoju dogodkov, ki nas obdajajo iz dneva v dan.

paper-3309829_1920.jpg