Potpisivanje memoranduma o saradnji između Instituta za uporedno pravo u Beogradu i Evropskog istraživačkog instituta za strateške studije, Beograd, 24.01.2022.

You are currently viewing Potpisivanje memoranduma o saradnji između Instituta za uporedno pravo u Beogradu i Evropskog istraživačkog instituta za strateške studije, Beograd, 24.01.2022.

Z desne prema levi: Prof. dr Vladimir Čolović, Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, Prof. dr Darko Tanasković,
Prof. dr Jelena Lopičić Jančić, Prof dr Bogdan Vukosavljević

Direktor IUP in ERISS ob potpisu Memoranduma o sodelovanju.