Europski istraživački institut za strateške studije ERISS, osnovan je sa ciljem da interdisciplinarnim naučnim pristupom regionalnoj, međunarodnoj i globalnoj problematici međunarodnih odnosa pruži  doprinos njihovom svestranom proučavanju, tumačenju i predviđanju.

Aktivnosti Instituta odvijaće se kroz istraživačko-analitičku, obrazovnu, izdavačku i savetodavnu (konsultantsku) delatnost.

Istraživačka pažnja Instituta biće usmerena na sve bitne oblasti društvenog života i saživota, kao i na teme održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Kao garant kvalitetnog, pravovremenog i uspešnog hvatanja u koštac sa gore navedenom problematikom, stoji tim uglednih stručnjaka, istraživača i profesora univerziteta, kao i novinara i medijskih analitičara, sa dugogodišnjim i bogatim  iskustvom, kako na regionalnom tako i na međunarodnom planu.